Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça aslen nereli? kimdir? kaç yaşında? Musiki hayatı, kısaca müzik, sanat ve çalışma hayatı.

Alaeddin Yavaşça Türk Sanat Müziğine adını altın harflerle yazdırmış bir bestekardır.

1 Mart 1926 Tarihinde Kilis’de dünyaya gelen Yavaşçanın annesi Enver hanım, babası ise Hacı Cemil Efendi’dir. İki abisi, iki de ablası vardır. İlk ve orta öğrenimini Kilis’te tamamlamasının ardından Lise öğrenimine Konya’da yatılı olarak başlamış, 2. ve 3. sınıfları ise İstanbul Erkek Lisesinde okuyarak öğrenimine devam etmiştir.

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesinde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil ile birlikte çalışarak Haseki Hastanesinde ihtisasını yapmış, 1955 yılında Kadın-Doğum uzmanı olmuştur. Askerlik görevini Kasımpaşa’da bulunan Askeri Deniz Hastanesi’nde yapan Alaeddin Yavaşça, sırası ile, Zeyneb Kâmil Doğumevi, Taksim İlk Yardım Hastanesi, Şişli Etfal Hastanesi’nde Başasistanlık ve Şef Muavinliği görevlerini başarıyla yerine getirmiş olup, 1969 yılında yeni açılan Vakıf Gureba Hastanesinde şef olabilmek için imtihanına girmiş, imtihanı kazanarak 1976 yılına kadar Kadın-Doğum Kliniği Şefliği yapmıştır. Vakıf Gureba hastanesine büyük hizmetlerde bulunmuş, bu hastaneden daha önce olmayan kadın doğum ünitesini kurmuştur. 1976 yılında  Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniği Şefliğine atanarak görevini sürdürmüştür. Her iki hastanede de görev yaptığı zaman içinde  bir çok kadın doğum uzmanı yetişmesini sağlamıştır. 1985 yılından itibaren Haseki Hastanesinde Başhekimlik yapmaya başlamıştır.

Dr. Alaeddin Yavaşça 1980 yılında Amerika’da Johns Hopkins Üniversitesi Hastanesi’nde “İdarecilik ve Aile Plânlama Kurslarını” na katılmış ve başarı ile bitirmiştir.

Görev süresi içerisinde Tıp Dünyası, Şişli Hastanesi Bülteni, Zeynep Kâmil Hastanesi Bülteni, Vakıf Gureba Bülteni, Haseki Tıp Bülteni, Sağlık Bakanlığı Bülteninde yayınlanmış 54 bilimsel makalesi bulunmaktadır. Birçok Ulusal ve Uluslararası konferanslara bizzat katılmış ve sunumlar yapmıştır.

Alaeddin Yavaşça Musiki hayatı;

Mûsiki hayatı, doğduğu ve büyüdüğü Kilis’te çok küçük yaşlarda başlamıştır. Sekiz yaşındayken o sıralarda öğrenim gördüğü  Ortaokulda öğretmenlik yapan Zihni Çelikalp’ten Batı Mûsikisi ve yanında  keman dersleri almış, İstanbul’a gidişinden sonraysa Saadeddin Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Dr. Subhi Ezgi, Hüseyin Sâdeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes’ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Dr. Selahâddin Tanur gibi üstadlardan ile teşviki mesaiye girerek önemli çıkarımlar elde etmiştir, İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Mûsikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve mûsiki bilgisini daha da geliştirdikten sonra 1950 yılında girdiği imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurullarında önemli hizmetlerde bulunmuş, 1967’den bu yana solistliği yanında Koro Yönetiminde de bulunmuştur. Ayrıca belirli zamanlarda  Türkiye Radyolarına öğrenimde vermiş ve sanatçı yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur.  Günümüzde Solist ve İstanbul Radyosu Klâsik Türk Mûsikisi Erkekler Korosu’nun şefi olarak görevine devam ederken, TRT Repertuar Kurulu Başkanlığını görevine de devam etmektedir. Bütün bunlarla beraber, Milli Eğitim Bakanlığının “Türk Mûsikisi İnceleme Kurulunda, ve Devlet Plânlama’nın 5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Kurulunda üyelik hizmeti vermiştir.

Dr. Alaeddin Yavaşça, Türk mûsikisi’nde Devlete Bağlı ilk Konservatuvarın kurucularındandır. 1976’yılından itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve Öğretim Kadrosunda görev almıştır. Konservatuvar YÖK yasasına istinaden İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra,  “Danışma ünitesinde” yer almıştır.

Dr. Alaeddin Yavaşça, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının, 19/03/1990 tarihli yazısına istinaden, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış olup, sözü geçen konservatuvarın Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı’nı yapmıştır..

Dr. Alâeddin Yavaşça’nın icracılığı yanında 470 dolayında Beste Simâi, Şarkı, Çeşitli Saz Eserleri (Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüd), dini sahada da Mevlevi Ayini Çocuk Şarkısı Marş ve İlâhi formunda besteleri vardır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış ve çeşitli birçok sanatçı tarafından kaset ve plaklara okunmuştur.

Alaeddin Yavaşça şarkılarından bazıları;

– Ümitsiz bir aşka düştüm
– Ne günah etse açılmaz iki gönlüm arası
– Nerde o günler nerde
– Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
– Boğaziçi sen gönüller yatağ
– Gönlümü aldın güzel
– Ağlar Gezerim Sahili
– Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
– Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter
– Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı
– Şen gözlerinle yüzüme bir baktın
– Sarı mimozamsın sen benim
– Gülen gözlerinin mânası derin
– Kimdir bu kadın saçları ak beni sararmış
– Saçlarını yüzüne dökerek
– Gölümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
– Mavi gök mavi deniz
– Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim
– Geçmesin günümüz sevgilim yasla
– Bu şarkı sana ait sevgili dinle
– Senden uzak günlerim zindan oluyor
– Şimdi bahara erdim
– Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır
– Bana nasıl vazgeç dersin, bir garip âşığım ben (güneşin kavurduğu)
– Gözlerini gördüğüm an
– Bu tatsız akşam saatinde (hatıralar)

26 Mart 1980 senesinde Ayten Yavaşça ile evlenmiştir.

Dr. Alâeddin Yavaşça, 1950’li yıllardan bu yana yurtiçi ve yurtdışı birçok konserler vermiş olup her yıl İstanbul Sanat Festivali Programlarında da muntazaman yer almakta ve konserler vermektedir. Yurtdışı verdiği konserler arasında iki defa Amerika Birleşik Devletleri’ne bazı kuruluşlarca davet edilmiş, bu iki davette 5 konser vermiştir. Bir kere de BBC’nin 1988’de Londra’da Quean Elizabeth Hall’de tertiplediği “Mûsiki Festivali”ne davet edilmiş, orada 3 konser vermiştir. Ayrıca Berlin’de, Köln’de, Hamburg’ta ve Aachen’da müteaddit konserler vermiştir.

Dr. Alâeddin Yavaşça’nın bir Uzun Çaları (L.P.) 25 adet 78’lik taş plağı, 15 adet 45’lik plağı mevcuttur. Cinuçen Tanrıkorur’la beraber yaptığı CD’ler, Yapı Kredi Bankasının Kültür Bölümünün çıkarttığı solo ve yönettiği korolara ait CD’leri vardır.

1973 yılından bu yana Tıp alanındaki hizmetlerinde aldığı ödüllerin yanı sıra sanat hayatında da sayısız ödül almıştır. Beste Yarışmalarından, Konserler, konferanslar, musikiye katkılarından, şarkı yarışmaları, Devlet Sanatçısı ödülü, Kültür hizmet, bestekarlar anısı, onursal üyelikler ve Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü başlıkları altında onlarca ödülün sahibidir.

Alaeddin Yavaşça 23 Aralık 2021 tarihinde 95 yaşında hayata gözlerini yummuştur.

Cevap Yaz

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya giriniz