Ahmet Atilla Şentürk

Prof. Ahmet Atilla Şentürk Yeşilköy Lisesi mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni tamamlamıştır. 1980 yılında Tâhirü′I-Mevlevî Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1991) adlı mezuniyet teziyle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü′nü bitirmiştir.

Daha sonra Prof. Dr. Ali Alparslan′ın asistanı olarak 1987′de Eski Türk Edebiyatı sahasında hazırladığı Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler (İstanbul 2002) adlı çalışmasıyla doktor unvanını almıştır. 1991 – 1993 ders yılları arasında ABD Ohio State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak yer almış 1993 yılında eski edebiyat doçenti, 1999′da ise profesör olmuştur.

Alanında bir çok kitap ve makale yayımlayan Ahmet Atilla Şentürk’e ait bazı eserler; Ahmed Paşa′nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler (İstanbul 1994), Rakîb′e Dair (İstanbul 1995), Necâtî Beğ′in Sultan Beyazıd Medhiyesi ve Birkaç Gazeli Hakkında Notlar (İstanbul 1995), Sûfî yahut Zâhid Hakkında (İstanbul 1996), Osmanlı Şiiri Antolojisi (İstanbul 1999), Eski Türk Edebiyatı Tarihi (İstanbul 2007). Ahmet Atilla Şentürk İstanbul doğumludur. 10 Ağustos 2015 yılında Twitter hesabından yapmış olduğu bir paylaşımdan dolayı Arel Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırma almıştır.

Cevap Yaz

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya giriniz