Karl Marx

Karl Marx Kimdir? kaç yaşında öldü? kısaca hayatı, felsefesi ve biyografi bilgileri.

Karl Marx 05 Mayıs 1818 tarihinde Almanya’nın rhine eyaletine bağlı Trier kasabasında dünyaya gelmiş ve Orta öğretimini burada tamamlamıştır. Bonn ve Berlin Üniversitelerine hukuk alanında lisans yaparken tarih ve felsefeye ilgi duymaya başlamış ve Hegel ve Eduard Gans’ın derslerine katılmıştır.

1841’de “Demokritos’un ve Epikuros’un Doğa Felsefelerinin Farklılıkları” adlı doktora tezinde, dinin maddecilik açısından hiçbir şey ifade etmediğini anlattı.

Sol görüşlü Hegelcilere katılarak Bauer kardeşlerle yakınlaşırken, diğer taraftan da Feuerbach’ın etkisinde kalıp 1842’de, o dönemde muhalefette yer alan radikal burjuvalar tarafından kurulan Rheinische Zeitung gazetesinin yazı işleri amirliğini yaptı. Saint-Simon, Fourier, Proudhon gibi yazarları takp ederek  Fransız sosyalizmi hakkında bilgiler edindi.

Rheinische Zeitung gazetesinin 1843 yılında faaliyetlerine son verilmişti. Sonrasında Paris’e şehrinde yaşamaya başladı. Fransız-Alman yıllıkları’nı yayımlattırdığında tarihler 1844 yılını gösteriyordu. Aynı yıl Engels’le yakın arkadaş olan kuran Marx öğrenim hayatında aldığı notları 1844 el yazmaları’nda, kendisine göre yabancılaşmanın oluşturduğu hümanist bir düşünce geliştirdi.

Karl Marx kitapları, sözleri, felsefesi

Engels’le birlikte yazdığı ilk metinlerde (Kutsal Aile, 1845) tarih felsefesini maddeci görüş kurallarına göre eleştirdi. 1845’te Vorwarts gazetesi yazı kurulu üyeleriyle birlikte sürülünce Brüksele yerleşmek zorunda kaldı. Bu olaydan bir kaç ay sonra Engels’in de Brüksel’e taşınmasıyla ikinci ortak eserlerini (Feuerbach Üzerine Savlar, 1845) ve üçüncüsünü (Alman İdeolojisi, 1845-1846) tamamlayıp yayıma verdiler. Kuramsal olarak yapmış oldukları çalışmalarla birlikte, sosyalist işçilerle ve Alman göçmenlerle olan bağını kuvvetlendirdi. Brüksel Alman İşçileri Derneği’nin kurucusu oldu ve Engels’le beraber bir komünist yazışma grubu oluşturdu. Komünistler Birliği’nin talebi üzerine Komünist Manifesto’yu kaleme aldıkları bu dönemler, her ikisi için de geçmişteki felsefi bilgileriyle muhasebe yapma ve tarihsel maddecilik hakkındaki bilgilerini geliştirme yılları oldu: Bu nedenle, geçmişten kopuşları hem siyasi hem de teorik nitelikteydi.


1848 yılında Belçikada İhtilal patlak verince Köln’e yerleşerek zorunda kalan Marx, Neue Rheinische Zeitung gazetesini yayımlatmaya başladı. Bu gazetede özellikle işçilerin yaşam tarzlarına yönelik makaleler yayımladı. Almanya’dan hemen sonra Fransa’ya taşınmış, ancak buradan da sınır dışı edilince, 1849 yılından itibaren kalıcı olarak  kalacağı Londra şehrine yerleşti. Fakirlik içinde geçen bu dönemi genellikle iktisat bilim dalını araştırarak geçirmiş, ve sonrasın da ana eseri olan Kapital’i yazmaya başlamıştı. 1851 ila 1861 yılları arasında New York Daily Tribune gazetesininde görev alarak Avrupa muhabirliğini yaptı.

1864’te Uluslararası İşçiler Derneği’nin kurucu heyeti içerisinde yer aldı. 1. Enternasyonal’in açılış konuşmasını ve tüzüğünü kaleme almasının ardından, 1867 yılında Kapital’in birinci cildini Almanya’da yayımlattı. Kızını görmek için gittiği Paris’te Paris Komünü’ne görme imkanı yakaladı. İngiltere’ye dönünce Fransa’da İç Savaş adlı eserini kaleme aldı bu eserde Fransa’da ki devrim teşebbüsünü değerlendirdi. Kapital’in yazımını devam ederken, diğer taraftan da işçi partililerinin programlarının oluşturulmasında önemli görevler üstlendi. Dühring’e karşı kalem tartışmasında Engels’in tarafında yer aldı. 1878’de Anti-Dühring’in bir kısmının yazımında Engels’le çalışmalar yaptıktan sonra hastalanarak çalışmalarını büyük ölçüde durdurmak zorunda kaldı.

Karl Marx Evliliği ve Aile Yaşantısı;

Babası  aristokrat bir aileden gelen Jenny’e aşık olmuştu. Öyle ki evlenemeseler de yedi yıl boyunca sözlü olarak kalmışlardı. Bunun sebebi ise Jenny’ ailesinin fakir ve yahudilikten devşirme biriyle evlenmesine karşı çıkmasıydı. Bütün bu zorluklara rağmen 19 Haziran 1843 yılında evlendiler. İlk çocukları bir sene sonra doğan Caroline idi. ikinci ve üçüncü çocukları Laura ve Marx ın ço sevdiği erkek çocuğu Edgar, ardı ardına Bürüksel’de doğmuştu.

1849 yılında dünyaya gelen Heinrich Guido 19 Kasım 1850’de bir yaşındayken zatürreden hayatını kaybetmişti. Ardından 1851 de doğan Fransizka 14 Nisan 1852’de de vefat etmişti. Aşırı yoksullardı. Kefen parasını bile bulamıyorlardı. Karl Marks ve Jenny’nin ölen bebekleri ailece derin hüzünlere neden olmuştu. Ama 8 yaşına gelen Edgar’ın evin içinde gözlerinin önünde ölümü tüm aileyi manen iyice çökertmişti. Şöyle ki Marx, çocuğun mide rahatsızlığı nedeniyle erimesine yoksulluktan çare bulamamış, gözünün önünde ölmesine hiçbir şey yapamamıştı. Edgar Marx’ın kucağında 6 Nisan 1855’de ölmüştü.  Karl Marx ın simsiyah saçlarının bu olaydan sonra bir gecede bembeyaz olduğunu söylenir. Bütün bu olaylar karşısında hayata karşı direncini yitiren eşi Jenny’de 02 Aralık 1881 yılında vefat edince Karl Marx adeta yalnız kaldı. Bu olaydan kısa bir süre sonra sağ kalan son kızını da derin bir buhran sonucunda ölümüne şahit oldu. Bu ölümle birlikte beş çocuğu ve karısının ölümüne şahit olmuştu Marx,  Kısa süre sonra kalbi karısının ve kızının ölümüne dayanamadı ve birkaç ay sonra 14 Mart 1883’te hayata veda etti.

Cevap Yaz

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya giriniz