Hayri Kırbaşoğlu

0

Hayri Kırbaşoğlu hakkında merak edilen soruların cevapları. Kaç yaşında? aslen nereli? eğitimi, kitapları, eserleri, akademik çalışmaları, kısaca hayatı ve biyografi bilgileri.

1954 yılının Haziran ayında dünyaya gelen Mehmet Hayri Kırbaşoğlu aslen Manisa’lıdır ve Manisa doğumludur. Ali Rıza Çevik İlkokulu ve Manisa Lisesi’ni bitirmiştir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuş, mezuniyetin ardından aynı fakültenin hadis kürsüsünde asistan olarak Doktorasını tamamlamıştır. Doktorasını “Ashabu’l Hadis’e Göre Allah’ın Sıfatları Problemi” isimli tezi ile bitirmiştir.

1985 ve 1987 yılları arasında Suudi Arabistan, İmam Muhammed ibn Suud Üniversitesinde (Riyad) öğretim üyeliği yapan Kırbaşoğlu, Türkiye’ye döndükten sonra Doçent olmuştur. 1986 ve 1988 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığında danışman olarak görev yapmış, Akademik kariyerini tamamladıktan sonra, ise Profesörlük ünvanını almıştır.

1988 yılından 2007 yılına kadar İslamiyat Dergisi yayın kurulu üyeliği yapmıştır.

2011 yılında ise Katar Üniversitesi Şeriat ve İslami Araştırmalar Fakültesi’nde bir sene öğretim üyeliği yaptı. Günümüzde yaşantısını Ankara’da sürdürmekte ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Hayri Kırbaşoğlu kitapları, makaleleri, eserleri;

Makaleleri, kurucuları arasında yer aldığı İslami Araştırmalar (editör yardımcılığı ve yayın kurulu başkanlığı).
İslâmiyat, Bilgi ve Hikmet, İslâmiyat (yayın kurulu başkanlığı, yazı kurulu üyeliği). AÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Diyanet Gazetesi, Liberal Düşünce, Yeni Türkiye’de yayımlanmıştır. Bir dönem OSTİM TV ve TRT’de birer sene haftalık dini programlar hazırlayıp sunmuş, çok sayıda bilimsel toplantıya katılmıştır. Özellikle hadis, sünnet gibi konulardan hareketle çağdaş İslâm düşüncesi üzerine yorumları olmuş, geçmişten günümüze çok sayıda mezuniyet, yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir.

Eserleri:

Araştırma-İnceleme: es-Suyuti, el-Bahir fî Hükmi’n-Nebiyyi bi’l Batını ve’z-Zahir’in Tahkikli Neşri (Kahire, 1987), İslâm Dünyasında Sünnet – Eleştirel Bir Yaklaşım (1993), İslâm Düşüncesinde Hadis Metodolojisi (1999), Namazların Birleştirilmesi (1997), Alternatif Hadis Metodolojisi (2002).

Derleme: Sünni Paradigmanın Oluşumunda Şafiî’nin Rolü (2000).

Çeviri: Hadis Müdafaası (İbn Kuteybe’den, Te’vilu Muhtelifu’l Hadis Tercümesi, 1979), İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü (Muhammed Avvâme’den, 1988), İslâm ve Çağdaşlık (Fazlurrahman’dan, Alparslan Açıkgenç ile, 1998), Risaleler (İbn Sina’dan, 2004).

Cevap Yaz

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya giriniz